Sturen op KlantcontactJRC heeft een methodiek ontwikkeld die het organisaties mogelijk maakt om binnen zeer korte tijd inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van de klantcontacten. Samen met u wordt er gewerkt aan het optimaliseren van de klantstrategie. De basis van uw klantstrategie wordt getoetst aan de contacten die er met uw organisatie zijn, vanuit de oorspronkelijke vraag van de klant.

Op basis van de methodiek worden de inzichten gedeeld met de betrokken afdelingen, waardoor een omnichannel implementatie kan worden geoptimaliseerd.

De methodiek is geïmplementeerd bij diverse zorgverzekeraars, overheden en serviceorganisaties.

Uitvoering:

§ Implementatie Methodiek op basis van Qlikview

§ Vastleggen business cases en realisatie

§ Aansturen Coördinatieteam